BHP

Dział ten zawiera materiały dotyczące udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

FM 21-11  Field Manual 21-11 FIRST AID FOR SOLDIERS – opracowany w 1988 r. przez amerykański Department of the Army

Pierwsza pomoc Podręcznik Grupy Ratownictwa Specjalnego Marcus-Graf z Warszawy

Pierwsza pomoc Minipodręcznik z serwisu ratownictwo.win.pl

Pierwsza pomoc Dokument udostępniony przez powiat Kołobrzeg

Pierwsza pomoc Zasady udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku udostępnione przez WSSE

Pierwsza pomoc Poradnik ZHP

§ Popieramy Prawo ASG

MEDEVAC