Pół wieku od inwazji na Kambodżę

Posted 1 maja, 2020 by macv

Pół wieku temu, wczesnym rankiem 1 maja 1970 r., amerykańskie jednostki wchodzące w skład Task Force Shoemaker, w tym 1 Dywizja Kawalerii, przekroczyły granicę Kambodży, uderzając na znajdujące się w tym kraju bazy Wietnamskiej Armii Ludowej oraz Viet Congu. Amerykanie dołączyli do wojsk południowowietnamskich, które już 29 kwietnia swymi działaniami rozpoczęły inwazję na Kambodżę. Atak sił USA zaczął się krótko po telewizyjnym orędziu do narodu, wygłoszonym przez prezydenta Nixona. Rozpoczęta na jego rozkaz kampania, która z założenia miała uprzedzić ataki z regionu stanowiącego azyl dla sił komunistycznych, okazał się dużym taktycznym sukcesem. Wojska sprzymierzone zdobyły bowiem znaczne ilości zaopatrzenia oraz zniszczyły znaczną część infrastruktury przeciwnika. Partyzanci Viet Congu zdołali jednak uratować swoje dowództwo, jakim był Centralny Komitet Wykonawczy Rewolucyjnej Partii Ludowej, zwany przez Amerykanów jako COSVN (ang. Central Office for South Vietnam). Kampania nasiliła też antywojenne protesty w USA, a także doprowadziła do zaostrzenia wojny domowej w Kambodży.

W sierpniu ubiegłym roku podczas zlotu rekonstrukcyjnego Operacja Poniec 2019 mieliśmy okazję przybliżyć wybrane wojskowe aspekty inwazji na Kambodżę, odtwarzając żołnierzy z Kompanii C 2 Batalionu 5 Pułku Kawalerii (C 2-5 Cav) „Tall Comanche”, biorących również udział w kampanii sprzed pięćdziesięciu lat. Zapraszamy do zapoznania się z albumami fotograficznymi, prezentującymi zdjęcia uchwycone w trakcie wspomnianego wydarzenia rekonstrukcyjnego w Poniecu.

 

Żołnierze amerykańscy podczas inwazji na Kambodżę w 1970 r. (rekonstrukcja)

Żołnierze amerykańscy podczas inwazji na Kambodżę w 1970 r. (rekonstrukcja)

 

Comments are closed.